OBJECTIUS I NORMES COOPERATIVA

OBJECTIUS I NORMES COOPERATIVA

OBJECTIUS

 

És el nostre objectiu constituir-nos com a Grup de Consumidores amb esperit crític, adquirint productes agroecològics, de temporada, de proximitat, i de comerç just.

Perquè volem transformar el mon i el consum, entès com a acció política, és una eina essencial per afavorir la sobirania alimentaria, allunyar els trangènics de casa nostra i reduir la petjada ecològica.

 

Volem tenir una relació entre el camp i la taula més enllà del intercanvi de calers per aliments, establint una relació de confiança entre productors i consumidors. És la nostra voluntat promoure i difondre alternatives de consum responsable i sobirà, independent de les grans corporacions, ja que volem afavorir la producció local i dinamitzar-la. Amb la intenció que el benefici del treball pertanyi a qui el produeix volem disminuir al màxim els intermediaris.

Defensem una alimentació més saludable, tradicional i que aprofiti els productes de temporada.

 

Per aconseguir aquests objectius farem servir la Autogestió a l’hora d’organitzar-nos i portar a terme les diferents activitats. Fomentarem la relació entre la gent del barri i participarem del teixit associatiu. En el cas que sigui necessari legalitzar administrativament el Grup de Consum es farà en règim d’Associació o Cooperativa sense ànim de lucre.

                                                       ORGANITZACIÓ

 

UNITAT DE CONSUM

Una unitat de compra por ser una llar individual, d’amistats, familiar. Totes les persones que formen una unitat poden participar i tenen veu en les comissions i assemblees. Dos sòcies individuals poden compartir la mateixa unitat de consum, compartint les despeses i obligacions que comporti. Quan calgui prendre una decisió per votació cada unitat de consum donarà dret a un sol vot.

 

L’ASSEMBLEA és l’organ decisori del Grup de Consum. Totes les persones que en formen part tenen el dret i el deure de participar en els debats, aportant la seva opinió, prenent decisions de forma col·lectiva. En l’Assemblea s’aprovaran per majoria de les sòcies les Normes i decisions que afectin al funcionament del Grup.

Anualment tindran lloc dues Assemblees Generals (Nadal, Juny).

Les Assemblees Ordinàries es faran mensualment, o més sovint si fos necessari. Es proposa fer-les el segon dijous de mes de forma habitual. En elles es tractaran el temes proposats per les sòcies prèviament, per fer possible un ordre del dia que faciliti la discussió i pressa de decisions.

Quan sigui necessari prendre decisions que afectin a la forma d’organització, que aprovin o modifiquin les normes de funcionament, l’Assemblea decisòria haurà de tenir la màxima difusió, ser convocada amb dues setmanes d’anticipació i tenir un 50% mínim de quòrum de sòcies.

Entre Assemblees per a la comunicació i decisions poc importants, que hagin de ser resoltes amb immediatesa, es faran servir mitjans tecnològics com correu electrònic, telèfon, blog, cercant la participació de totes. Si fos necessari es tindrà pressent el quòrum mínim del 50%.

COMISSIONS

 

Per facilitar el treball de la Cooperativa de Consum es creen Comissions de Treball. Ser membre del Grup de Consum implica participar al menys en una de elles. Les Comissions estaran formades per dos persones com a mínim i sempre que sigui possible s’intentarà que siguin rotatives, fent les rotacions sense canviar tota la comissió sino una part de les persones que la formen.

L’objectiu és que totes poguem assolir els coneixements per realitzar totes les tarees necessàries pel funcionament del Grup.

Les comissions es creen segons la necessitat de gestió. En aquest moment les comissions són:

 

 • ADMINISTRACIÓ

 • COMPRES

 • RELACCIONS EXTERIORS

 • INFRAESTRUCTURA

 • COORDINACIÓ

 • ACTIVISME I FORMACIÓ

 

Les funcions de les comissions son:

ADMINISTRACIÓ: S’encarrega de la recepció i el control del cobrament de les sòcies i el pagament als proveïdors, així com també de la gestió econòmica i de tresoreria. Mantindrà l’informació actualitzada i a disposició de les sòcies. Trimestralment presentarà l‘estat de comptes a l’Assemblea del grup de Consum.

COMPRES: S’ocuparà d’aconseguir les millors condicions econòmiques i socials possibles, d’acord amb els objectius de la cooperativa, en la relació amb els proveïdors de productes i serveis.

RELACIONES EXTERIORS: Establirà i mantindrà les relacions amb el grups i organitzacions que puguin ser d’interés per a les activitats i objectius del Grup de Consum.

INFRAESTRUCTURA: S’ocuparà d’aconseguir els mitjans necessaris per adequar el local. En cas que sigui necessari cercarà alternatives de local per la distribució.

 

COORDINACIÓ: Serà la seva funció dinamitzar les assemblees, aixecar acta i comprobar que totes les persones són al cas de les dates en que s’ha de fer arribar les comandes, que ningú oblidi complir els torns de permanència del dimecres, i coordinar  la entrega dels diferents proveïdors.

 

ACTIVISME I FORMACIÓ: Proposar activitats, visites, conferències, cursos que siguin interessants per tenir més coneixement dels temes que promou la cooperativa.

                                                                           COMPROMÍS

 

OBLIGACIONS SOCIALS

 

 • Per formar part del grup es necessari tenir la voluntat de participar dels compromisos que col.lectivament s’assumeixin.

 • Comprometre’s amb les finalitats de la cooperativa i participar activament per assolir-les.

 • Omplir una fitxa de dades personals i de contacte.

 • Assumir un compromís de permanència mínim de tres mesos.

 • Avisar amb un mes d’antelació per donar-se de baixa.

 • Adquirir com a mínim una cistella setmanal de producte i fer arribar les modificacions de la comanda en el temps estipulat.

 • Recollir els productes setmanals en el dia i hores de recollida, posant-se en contacte amb els responsables de repartiment si, per causa greu, no fos possible. El espai del que disposem no és prou adequat per enmagatzemar aliments.

 • Participar amb opinió i vot a les comissions, reunions i assemblees.

 • Formar part d’una comissió com a mínim i participar activament en la gestió de la cooperativa.

 • Complir els torns de repartiment (dimecres) quan correspongui, per la recepció, distribució i cobrament dels productes.

 

OBLIGACIONS ECONÒMIQUES

 

 • Es responsabilitat de les persones sòcies ser al dia dels pagaments de quotes, comandes o qualsevol altra quantitat que s’hagi acordat.

 • Totes les persones membres de la cooperativa hauran de fer efectiu un pagament de ingrés de 20€, (per unitat de compra, quantitat revisable en Assemblea), que formarà part del fons comú. Aquesta quantitat no serà retornada en cap cas, només excepcionalment si ho decideix l’assemblea.

 • S’estableix una quota anual de 20€ (per unitat de compra), per cobrir les despeses, es farà efectiva al moment de pagar les cistelles del mes de juny, i serà revisable anualment.

 • Les noves sòcies hauràn de fer efectiu una quota mensual de 2€, fins a un màxim de 20€ (sempre que s’afegeixin en un mes diferent de juny)

 

TORNS DE RECEPCIÓ DE DIMECRES

 

Totes les persones membres han de realitzar torns de recepció de proveïdors, recollida i distribució de les comandes setmanals. Cada dimecres dos persones, de forma rotativa, entre les 18:50 i les 21:30 (o fins que acabi la distribució) han de ser presents en el local social. Cada unitat de consum és responsable de cobrir el seu torn de permanència.

 

La rotativitat s’aplica fent llistat de totes les unitats de consum, de forma consecutiva dues unitats de consum cobriràn el torn (dimecres). Cada membre del grup es responsabilitza del dia que li correspongui. Quan acabi la roda de torns es començara de nou per la primera unitat de consum.

 

Al recepcionar les comandes les persones responsables han de comprobar que el gènere rebut coincideix amb allò demanat. S’hauran de preocupar de tenir les dades (excel, o llistats), per poder fer aquesta comprobació. També es fan responsables de recollir les queixes i prendre nota de les incidències que es puguin produir. Si cal també hauran de recollir els diners en metàlic i anotar les comandes per les properes setmanes. Quan acabi el repartiment s’han d’apilar les caixes per tornar-les als proveïdors i deixar el local net fins el proper dimecres.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s